facebook-fanpage
.

Regulamin sklepu internetowego www.narzedziadiamentowe.com

I. Strony transakcji

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.narzedziadiamentowe.com, prowadzony jest przez przedsiębiorstwo Dynamic Sławomir Wojczyszyn z siedzibą w Lubszy ul Kwiatowa 6,wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetu oraz poprzez swój sklep stacjonarny który mieści się w Brzegu przy ulicy Towarowej 6 ,  Konto bankowe: ING nr 35 1050 1490 1000 0023 0769 8502
 3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.narzedziadiamentowe.com ( zwanym w dalszej części Regulaminu Sklepem) jest pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo, zwane dalej Nabywcą.
 4. Sprzedawcą jest podmiot określony w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, zwany dalej Sprzedawcą.

 II. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie www.narzedziadiamentowe.com w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi i są objęte pełną gwarancją producenta.
 4. Promocje dotyczą określonej ilości i grup towarów, a czas ich trwania jest ograniczony.

III. Składanie zamówień

 1. Składanie zamówień w sklepie internetowym www.narzedziadiamentowe.com odbywa się poprzez:
 • wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia na stronie sklepu www.narzedziadiamentowe.com
 • przesłanie zamówienia e-mailem na adres biuro@narzedziadiamentowe.com
 • telefonicznie/fax pod numerem 601 983 521 , 601 983 522 , 601 170 224 , 601 490 499 , 601 468 664 , 77 4118876/77 4118876

IV. Potwierdzanie zamówień

 1. Zaraz po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu. Przy zamówieniu powyżej 2000 zl zamówienie będzie potwierdzane telefonicznie.
 2. Każde zamówienie złożone w Sklepie Internetowym www.narzedziadiamentowe.com musi zostać potwierdzone przez Nabywcę.
 3. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest telefonicznie przez pracownika Sklepu w tym samym dniu lub do południa następnego dnia roboczego, bądź przez odpowiedź zwrotną na wiadomość e-mail wysłaną ze Sklepu.
 4. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia bez zastrzeżeń dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. W e-mailu potwierdzającym zamówienie Nabywca dostaje Login i Hasło , które umożliwia sprawdzenie statusu zamówienia, przez klikniecie na stronie głównej w "historia zamówień".

V. Formy płatności

 1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
 • za pobraniem- zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki
 • przelewem przed dostawą towaru                                                                     
 • płatność w systemie ratalnym                                                    
 • płatność przy odbiorze w sklepie stacjonarnym– płatność  tylko gotówką.                                                                                                                                                  
 1. Przy płatności przelewem na konto Sprzedawcy, Nabywca zobowiązany jest  napisać w tytule przelewu numer zamówienia, który otrzyma w elektronicznym potwierdzeniu. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto www.narzedziadiamentowe.com, bądź po przesłaniu potwierdzenia wpłaty e-mailem.
 2. W przypadku zakupu towaru oznaczonego "Dostawa Gratis", koszty związane z wysyłką tego produktu oraz innych produktów w tym samym zamówieniu, ponosi Sprzedawca.

  Przy wyborze płatności „za pobraniem”
  Płacisz gotówką kurierowi w chwili odbioru przesyłki na terenie Polski.
  Przy wyborze płatności „przelewem”
  Płacisz po złożeniu zamówienia. Numer konta przyślemy Ci w mailu, potwierdzającym przyjęcie zamówienia. Przesyłka zostanie wysłana dopiero, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto. O wysłaniu paczki poinformujemy Cię osobnym mailem.

VI. Termin realizacji

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 2. Termin realizacji jest to okres, w którym sklep www.narzedziadiamentowe.com kompletuje zamówienie i dostarcza je do firmy kurierskiej. W przypadku przedpłaty termin realizacji biegnie od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto sklepu www.narzedziadiamentowe.com
 3. Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych.

VII. Dostawa towaru oraz koszty dostawy towaru

Dostawa towaru odbywa się w wybrany, określony w zamówieniu, sposób.

 1. Dostawy krajowe realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską/ Siódemka.
 2. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.
 3. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu sprzedaży.
 4. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada widocznych uszkodzeń powstałych, mogących powstać podczas transportu.
 5. Nabywca winien również sprawdzić czy zawartość dostarczonej paczki jest zgodna z zamówieniem.
 6. Jeśli Nabywca stwierdzi uchybienia wymienione w ust. 4 lub 5, winien sporządzić wraz z kurierem protokół uszkodzenia i dopilnować stosownego zastrzeżenia o uszkodzeniu na liście przewozowym.
 7. W wypadku wystąpienia uszkodzeń przesyłki bądź niezgodności zawartości paczki z zamówieniem i braku stosownej adnotacji na liście przewozowym  oraz braku podpisanego protokołu uszkodzeń, domniemuje się, że przesyłka nie była uszkodzona, a zawartość przesyłki była zgodna z zamówieniem.

 

VIII. Gwarancja

 1. Wszystkie towary dostępne w internetowym sklepie www.narzedziadiamentowe.com są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją. Okres gwarancji zależy od producenta.
 2. Do każdego towaru dołączona jest karta gwarancyjna autoryzowanego serwisu producenta. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.
 3. Sprzedawca nie udziela dodatkowej gwarancji na sprzedany towar. Towar jest objęty jedynie gwarancją producenta i do niego powinny być kierowane roszczenia z tego tytułu

IX. Zwroty

 1. Osoba fizyczna nie nabywająca towaru w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może zwrócić towar po jego otrzymaniu w warunkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy
 2. Zwrot towaru jest możliwy jedynie w sytuacji gdy nie był używany , kopiowany, ani nie został w żaden sposób zniszczony.
 3. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta
 4. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
 5. Towar winien być odesłany razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem za zakup.
 6. Sprzedawca zwraca kwotę równą cenie zakupionego produktu.
 7. Pieniądze zostaną zwrócone w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania produktu przez Sprzedawcę.
 8. Jako chwilę zwrotu należnej kwoty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Sprzedawcy lub dzień wpłaty pieniędzy placówce polskiego publicznego operatora pocztowego.
 9. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Nabywcę w zamówieniu.
 10. Koszt odesłania produktu nie podlega zwrotowi.
 11. Sprzedawca nie przyjmuje paczek płatnych za pobraniem.

 

X. Reklamacje

 1. W przypadku ujawnienia się wad zakupionego produktu, Nabywca winien odesłać produkt do Sprzedawcy w niezwłocznie po ujawnieniu się wady, nie później niż w terminie 2 miesięcy od jej odkrycia.
 2. Do paczki powinno być załączone pismo reklamacyjne.
 3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania uszkodzonego produktu.
 4. W przypadku uwzględnienia zasadności reklamacji wada zostanie usunięta, a produkt będzie odesłany do Nabywcy na koszt Sprzedawcy.
 5. W przypadku braku zasadności reklamacji produkt zostanie odesłany do Nabywcy, a wszelkie koszta związane z rozpatrzeniem reklamacji, w tym koszta związane z wysyłką produktu obciążają Nabywcę.
 6. Niezależnie od powyżej opisanego prawa do reklamacji Nabywcy przysługuje prawo do zgłoszenia roszczeń wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta na zasadach przez niego określonych lub zgłoszenia roszczeń wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.
 7. Osobie fizycznej nie nabywającej towaru w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej przysługują ponadto prawa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 8. Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)
 9. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
 10. Roszczenia nie podlegają kumulacji i w piśmie reklamacyjnym należy zaznaczyć z którym z roszczeń występuje Nabywca.

 

XI. Ochrona prywatności i inne prawa

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę „Dynamic Sławomir Wojczyszyn z siedzibą w Lubszy ul Kwiatowa 6 danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.
 2. Prezentacja zawartości Sklepu Internetowego www.narzedziadiamentowe.com nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Internetowy Sklep www.narzedziadiamentowe.com zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Nabywcy (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 3. Sklep Internetowy www.narzedziadiamentowe.com nie wypożycza oferowanych produktów do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna.
 4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W razie sporów związanych z zakupem produktów właściwy miejscowo do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Za miejsce sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy uważa się siedzibę Sprzedawcy.
 7. Składając zamówienie Nabywca akceptuje treść powyższego regulaminu i jest ona wiążąca dla stron w przypadku nabycia produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

 


Strona głównaStrona główna